Programme Index

Discover 10,053,839 listings and 230,575 playable programmes from the BBC

Results 1 to 10 of 10 for your search filters
Filter by channel

Dealbh is Slighe

Series 1

Lorgan anns a’ Ghainmhich /Tracks in the Sand

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha Calum MacIlleathainn a’ gabhail rothair air an tràigh airson dealbh sònraichte a lorg. Calum Maclean is in Aberdeenshire, biking down the coast in search of a special photo. Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

Anns an Talamh/In the Ground

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 30 days

Tha Calum a’ gabhail cuairt ann an àite làn eachdraidh air Costa Mhoireibh. Calum Maclean explores caves on the Moray Coast to get a photo of Pictish carvings. Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

A’ Dol Fodha/Going Under

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 29 days

Feumaidh Calum dhol tarsainn na mara gu cheann-uidhe an-diugh – Beul na h-Uamha. Calum travels by sea kayak to reach his destination and captures an underwater image. Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

Gu h-Ìosal ‘s gu h-Àrd/Low and High

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha Calum a’ gabhail cuairt anns a’ Chomraich airson dealbh sònraichte a lorg. Calum Maclean is in Applecross, Wester Ross, in search of a special photo. Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

Seallaidhean Gleusta/Tuned in Views

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 14 days

Calum a’ gabhail dealbh caran neo-àbhaisteach aig Sgùrr an Fhìdhleir ann an Asaint. Calum attempts to take an unusual photo at Sgùrr an Fhìdhleir (The Fiddler) in Assynt.
Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

Tharais air an Uisge/Over Water

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 1 month

Tha Calum a’ gabhail cuairt air bòrd-seasaimh gu Caisteal Caol a’ Chuirn. Calum Maclean is at Kilchurn Castle looking for the perfect light to take a special photo Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

Aig Ceann a’ Ghlinne/At Glen’s End

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 days

Tha Calum an teis-mheadhan na Gàidhealtachd, Gleann Afraig a’ sireadh dealbh do nadur. Calum is in the heart of the Highlands to take a photo of the last remaining elm tree. Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

Eadar Taobhan Cas/Between Steep Sides

Duration: 9 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 1 month

Tha Calum a’ gabhail cuairt ann an Glòm a’ Choire Shalaich ann taobh siar Siorrachd Rois. Calum Maclean is at one of the most spectacular gorges in Wester Ross - Corrieshalloch. Show more

Dealbh is Slighe

Series 1

Episode 9

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 days

Calum a’ cleachdadh baidhseagal dealain air turas gu tunail trèana trèigte. Calum uses an electric bicycle to get to his destination, an abandoned train tunnel. Show more