Programme Index

Discover 10,335,471 listings and 247,616 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 155 for your search filters
Filter by channel

Geamaichean Gorach

Series 2

Episode 21

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 2 months

An e sin am Megantic Outlaw? Oh, chan e...Coinneach Clogaid uile 's a th’ ann! Is that the Megantic Outlaw? Oh, no... it’s just Coinneach Clogaid! Show more

Contributors

Narrator:
David Walker
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Geamaichean Gorach

Series 1

Feannsaireachd

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha na farpaisich ri feannsaireachd ach tha cùisean nas coltaiche ri farpais chon-chaorach. The competitors are fencing today but it would appear to be more akin to sheepdog trials
Show more

Contributors

Narrator:
David Walker
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Tha sinn a’ tighinn thairis air iasg-anann an-diugh. We come across a pineapple fish today Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha an sòrnan-guineach ag innse mar a tha iad rin lorg sna cuantan air feadh an t-saoghail. The Stingray tells us how they can be found in many seas all over the world. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha an Easgann ag innse mar a tha i luath gu snàmh agus cho fut ‘s fallain. The Eel tells how she is a fast swimmer and how she is very fit and healthy. Show more

Shane an Chef

Series 1

Bàt’ air Flod

Duration: 11 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha cuairt-iasgaich inntinneach aig Shane ‘s Sam ‘s màrlain a’ tighinn nan cuideachd. Shane and Sam have an interesting time at sea when a marlin decides to join them. Show more

Contributors

Mario Polenta / Penny Singh:
Ellen MacDonald
Sid Singh:
Calum MacDonald
Jay Singh:
Derek MacIntosh
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Shane an Chef

Series 1

Trioblaid Tuk Tuk

Duration: 11 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 2 months

Tha trioblaid leis an tuk-tuk aig Magaidh ag adhbharachadh trioblaid mhòr do Shane. A problem with Magaidh’s tuk-tuk causes trouble for poor Shane. Show more

Contributors

Mario Polenta / Penny Singh:
Ellen MacDonald
Mama Polenta:
Donna Morrison
Sid Singh:
Calum MacDonald
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha mac-lathaich ag innse dhuinn mu dheidhinn a caitheamh-beatha. An angler fish tells us all about herself and her lifestyle. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Is beag feum air taic leis na sgilean seo! No help needed with these skilled hands!

Nannag a’ Noo/Huggleboo

Series 1

Cèic-phlumaisean/Plumcake 

Duration: 6 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 2 months

Huggleboo is going to make a plum pie with grandma, but buzzing wasps are bothering them. Show more

Geamaichean Gorach

Series 1

Carachd Sumo

Duration: 5 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Cò bheir buaidh air Fearchar Feargach ‘s iad ri carachd sumo an-diugh. Who will defeat Fearchar as they compete in sumo wrestling today. Show more

Contributors

Narrator:
David Walker
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart

Kung Fu Panda

Series 1

A' Bhana-Phrionnsa agus Am Po

Duration: 23 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha Po air misean car deuchainneach 's aige ri coimhead ri Bana-Phrionnsa mhi-mhodhail. Po faces a testing mission when he is asked to escort a rude princess to the next town. Show more

Contributors

Mantis / Tematai:
Niall Iain MacDonald
Princess Mei-Li:
Ellen MacDonald
Croc Bandit 2 / Buffalo Warriors:
Calum Macaulay
Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Clann Na Cruinne

Series 1

Tonn Mharia

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Tha Maria airson teachdaireachd chudromach mu thruailleadh-mara innse tro obair ealain. Through her artwork, Maria attempts to convey an important message about ocean pollution. Show more

Contributors

Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart

Clann Na Cruinne

Series 1

Dùbhlain Eòseph

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha cerebral palsy air Eòseph ach tha e cur roimhe coiseachd gu pàrtaidh a cho-là breith. Eòseph has cerebral palsy but is determined to walk to his own birthday party. Show more

Contributors

Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Series 2

Oidhch' 's Là

Duration: 7 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Oona ‘s Baba gus feuchainn ris na Hoots a chumail air an cois 'son tachartas àraid. Oona and Baba try to help the Hoots stay awake for a very special event Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 5 weeks

Tha an t-Iasg-sèididh a’ bruidhinn oirre fhèin – i 'g ràdh gu bheil i beag is righinn. The Pufferfish tells us about herself - although she’s small, she’s stubborn. Show more