Programme Index

Discover 10,332,610 listings and 247,433 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 26 for your search filters
Filter by channel

Kung Fu Panda

Series 1

Steach Le Seann Aois

Duration: 23 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 months

Le na Còignear air falbh, tha Po feumach air cuideachadh bho caraidean rudeigin aosmhor. With the Furious Five out of town, Po relies on help from some elderly friends. Show more

Kung Fu Panda

Series 1

A' Bhana-Phrionnsa agus Am Po

Duration: 23 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha Po air misean car deuchainneach 's aige ri coimhead ri Bana-Phrionnsa mhi-mhodhail. Po faces a testing mission when he is asked to escort a rude princess to the next town. Show more

Contributors

Mantis / Tematai:
Niall Iain MacDonald
Princess Mei-Li:
Ellen MacDonald
Croc Bandit 2 / Buffalo Warriors:
Calum Macaulay
Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Kung Fu Panda

Series 1

Là an Dùbhlain

Duration: 22 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 3 days

Tha Shifu airson 's gum bi Po nas ùmhal, ach tha am plòigh a tha e gabhail a dol ceàrr. Shifu wants Po to become more humble in his duties, but his strategy soon backfires. Show more

Contributors

Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart

Kung Fu Panda

Series 1

Dìoghaltas Sròn-adharcach

Duration: 23 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 24 days

Tha Po a' coinneachadh ri 'caraid' ùr, fear a tha air misean cur às de Laoch an Dràgoin. Po makes a new friend, only to realise that his new 'pal' wants to kill the Dragon Warrior. Show more

Contributors

Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart

Kung Fu Panda

Series 1

Snàgan Math, Snàgan Dona

Duration: 27 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 10 days

Tha Fung a toirt air Po fàbhar a dhèanamh dha – a tha fàgail am panda ann an staing! Fung asks that Po return a favour, a task that leaves the panda in a spot of bother! Show more

Contributors

Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart

Kung Fu Panda

Series 1

Tilleadh na Cailleach-oidhch'

Duration: 23 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 17 days

Tha Po ag ionnsachadh g' eil fìor chumhachd gu tric ag atharrachadh dol-a-mach duine. Po learns that to have great power can often change a person - and not for the better. Show more

Contributors

Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart

Kung Fu Panda

Series 1

Po ri Seachnadh Strì

Duration: 23 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 17 days

Tha Po ag ionnsachadh g'eil luchd-leantainn aige - 's e son 's gun drùidh a thàlantan orra. Po learns that he has a fan club and so sets out to impress them with his 'talents'. Show more

Contributors

Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart