Programme Index

Discover 10,249,320 listings and 230,131 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 32 for your search filters
Filter by channel

Còmhla a-rithist

Ospadal a' Chridhe Naoimh, Dalabrog an Uibhist a Deas

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Feadhainn a bha uair ag obair ann an Ospadal a' Chridhe Naoimh ann an Dalabrog còmhla a-rithist A reunion for former staff of the Sacred Heart Hospital in Daliburgh, South Uist. Show more

Còmhla a-rithist

Taighean-seinnse Uibhist a Tuath

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Available for 2 months

Seann èolaich a' cuimhneachadh air na taighean-seinnse bha ann an Uibhist a Tuath nan òige. Old friends reminisce about the different pubs in North Uist in their youth. Show more

Còmhla a-rithist

Tidsearan à Àrd-sgoil Phort Rìgh

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Available for 2 months

Feadhainn a bha uair ag obair còmhla, ri chèile a-rithist. An-diugh tidsearan Àrd-sgoil Phort Rìgh. A reunion of former staff from Portree High School in Skye. Show more

Còmhla a-rithist

2/2 Tidsearan bha a' teagaisg ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh còmhla ri chèile a-rithist

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

2/2 Feadhainn a bha uair ag obair còmhla, ri chèile a-rithist. An-diugh tidsearan Àrd-sgoil Phort Rìgh. A reunion with former staff of Portree High School in Skye. Show more

Còmhla a-rithist

2/2 Balaich a bh' ann an sgioba nam maor-chladaich ann an Dùn Thuilm

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Feadhainn a bha uair ag obair còmhla, ri chèile a-rithist. An-diugh sgioba nam maor-chladaich ann an Dùn Thuilm. A reunion of former members of Duntulm Coastguard in Skye. Show more

Còmhla a-rithist

1/2 Balaich a bh' ann an sgioba nam maor-chladaich ann an Dùn Thuilm

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Feadhainn a bha uair ag obair còmhla, ri chèile a-rithist. An-diugh sgioba nam maor-chladaich ann an Dùn Thuilm. A reunion with former members of Duntulm Coastguard in Skye. Show more