Programme Index

Discover 10,337,222 listings and 247,886 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 53 for your search filters
Filter by channel

Cocaire nan Cocairean

Series 2

Episode 14

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Chan eil ach aon àite air fhàgail ann am farpais chrìochnachaidh na seachdain seo tighinn. Cò a gheibh troimhe? Two chefs hope they will make it to next week's final.

Cocaire nan Cocairean

Series 2

Episode 12

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Seo an tè mu dheireadh dhe na h-iar-chuairtean deireannach ann am farpais chòcaireachd BBC ALBA. The last of the quarter-final stages of the cookery competition.

Cocaire nan Cocairean

Series 2

Episode 1

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Sia còcairean deug a' strì ann an sreath ùr de farpaisean chòcaireachd. Sixteen professional and amateur chefs compete in a new series of the culinary competition.

Cocaire nan Cocairean

Series 1

Episode 12

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Seo an tè mu dheireadh dhe na h-iar-chuairtean deireannach ann am farpais chòcaireachd BBC ALBA. The last of the quarter-final stages of the cookery competition. Show more

Cocaire nan Cocairean

Series 2

Episode 2

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha dà chòcaire ùr anns a' chidsin làn dòchais gun còrd an annlan aca ri na britheamhan. Two new cooks are in the kitchen trying to impress the judging panel.

Cocaire nan Cocairean

Series 2

Episode 4

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha dà chòcaire ùr beò an dòchas gun cuir an sgilean còcaireachd ionghnadh air na trì britheamhan. Two new cooks join Cathy in the kitchen to impress the three judges on the panel. Show more

Cocaire nan Cocairean

Series 2

Episode 3

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Jean Ann NicGumraid as na Hearadh a' feuchainn an aghaidh Daibhidh MacNeacail a Stèornabhagh. In the kitchen are Jean from the Isle of Harris and David from Stornaway. Show more