Programme Index

Discover 10,100,220 listings and 228,085 playable programmes from the BBC

o Eglwys Annibynnol y Tabernacl,
Treforus
(A Religious Service in Welsh, relayed from Tabernacle Congregational
Church, Morriston) Trefn y
Gwasanaeth Gweddi
Emyn 116, Dragwyddol, Hollalluog lor (Ton, Weimar)
Darllen Emyn 613, Bugail Da, mae'r defaid eraill (Ton, Cynllwyd)
Gweddi
Salm-don 2 (Woodward) Anerchiad i'r Plant
Emyn Plant 1135, Chwifiwn ein baneri
(Ton, Ruth)
Pregeth gan y Parch. J. J. WILLIAMS
Emyn 412, Y Delyn Aur (gyda Descant)
(Ton, Y Delyn Aur )
Y Fendith Apostolaidd
Organydd ac Arweinydd,
EDGAR H. HUGHSON
Yr Emynau a'r Tonau o'r Caniedydd
Cynulleidfaol Newydd

Contributors

Unknown:
Eglwys Annibynnol
Unknown:
Gwasanaeth Gweddi
Unknown:
Darllen Emyn
Unknown:
J. J. Williams
Unknown:
Delyn Aur
Unknown:
Delyn Aur
Unknown:
Fendith Apostolaidd
Unknown:
Edgar H. Hughson
Unknown:
Yr Emynau

Regional Variations (5)

THE BBC SCOTTISH ORCHESTRA

Regional Programme Scotland

Interval

Regional Programme Northern Ireland

THE BBC THEATRE ORCHESTRA

Regional Programme London

Regional Programme

Regional Programme Northern

Leader, NORMAN BROOKS
DOROTHY HALL (soprano)

Contributors

Leader:
Norman Brooks
Leader:
Dorothy Hall

o Gapel Noddfa , Treorci
(from Noddfa Chapel, Treorchy)
Intrada-Dyfod y mae'r awr
Emyn 746, Ysbryd byw y deffroadau
(Ton, Henryd)
Emyn 545, Cofia'n gwlad, Benllywydd tirion (Ton, Rheidol)
Emyn, Tydi, 0 Dduw sy'n gwrando
(Ton, Meirionydd)
Emyn 12, Ai am fy meiau i (Ton,
Shawmut)
Emyn 760, 0, llefara addfwyn lesu
(Ton, Jesu, Joy of man's desiring) chorale, Lasst Uns Erfreuen-Pob peth a wnaeth ein Duw a'n Rhi
Gwinidog (Minister), Parch.
J. M. LEWIS
Arweinydd (Conductor), JOHN HUGHES
Organydd (Organist), IDRIS JONES

Contributors

Unknown:
Gapel Noddfa
Unknown:
Lasst Uns Erfreuen-Pob
Unknown:
J. M. Lewis
Conductor:
John Hughes
Organist:
Idris Jones

Regional Variations (6)

A RELIGIOUS SERVICE

Regional Programme Midland

A RELIGIOUS SERVICE

Regional Programme Northern

A ROMAN CATHOLIC SERVICE

Regional Programme Northern Ireland

A METHODIST SERVICE

Regional Programme London

A SCOTTISH EPISCOPAL SERVICE

Regional Programme Scotland

o Eglwys Gadeiriol , Bangor
(A Religious Service in Welsh, relayed from Bangor Cathedral)
Trefn y Gwasanaeth
Cyd-eirchion; Salm cxix, r-8
Llith, Eccles. xliv, 1-15
Cantigl, Fy enaid a fawrha yr Arglwydd
Credo Apostolion; Colect y Dydd
Colectau a Gweddiau
Anthem, Arglwydd, ni roed im gofal j Anerchiad gan Y Parch. Ganon T
J. Rowlands
Emyn, 0 canwn yn llafar heb galon yn drist
Y Fendith
Organydd, LESLIE PAUL
Yr Emynau allan o Emyniadur yr
Eglwys

Contributors

Unknown:
Eglwys Gadeiriol
Unknown:
J. Rowlands
Unknown:
Leslie Paul
Unknown:
Yr Emynau

Regional Variations (6)

THE WEEK'S GOOD CAUSE

Regional Programme Scotland

THE WEEK'S GOOD CAUSE

Regional Programme London

THE WEEK'S GOOD CAUSE

Regional Programme Midland

THE WEEK'S GOOD CAUSE

Regional Programme Northern

THE WEEK'S GOOD CAUSE

Regional Programme Northern Ireland

(The Week's Good Cause)
Apel ar ran
URDD GOBAITH CYMRU, gan IFAN AB OWEN EDWARDS
Derbynnir pob tanysgrifiad yn ddiolchgar gan Ifan ab Owen Edwards , Swyddfa'r Urdd, Aberystwyth ac fe anfonir taleb yn ddioed

Contributors

Unknown:
Owen Edwards
Unknown:
Owen Edwards

Regional Variations (6)

The Spice of Life-5

Regional Programme London

Regional Programme

Regional Programme Northern

Regional Programme

Regional Programme Scotland

Regional Programme

Regional Programme Midland

Regional Programme

Regional Programme Northern Ireland

(Epilogue to St. David's Day
Programme)
E. ERNEST HUGHES

Contributors

Unknown:
E. Ernest Hughes

Regional Programme Western

About Regional Programme

Regional Programme is a radio channel that started transmitting on the 9th March 1930 and ended on the 9th September 1939. It was replaced by BBC Home Service.

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More