Programme Index

Discover 10,337,819 listings and 247,589 playable programmes from the BBC

o Gapel y Bedyddwyr, Rhos,
Mountain Ash
(A Religious Service in Welsh, relayed from Rhos Baptist Chapel, Mountain
Ash)
Trefn y Gwasanaeth
Intrada, Dyfod y mae yr awr
Emyn 509, Deuwch canwn fawl i Dduw
(Ton, Nottingham)
Darllen, Salm lxxii a Actau iii, 12-21
Emyn 578, Iesu, lesu 'rwyt Ti'n ddigon
(Ton, Peniel)
Gweddi Emyn 205, Duw mawr y Rhyfeddodau maith (Ton, Rhydygroes)
Pregeth garr y Parch. DANIEL JONES
Emyn 836, Duw'n darpar o hvd at raid dynolryw (Ton, Houghton)
Gweddi Emyn 188, Ymadael 'rydym, Arglwydd cu (Ton, Whitburn)
Organyddes, NELLIE JAMES-JONES
Yr Emynau a'r Tonau allan o
Lawlyfr Moliant y Bedyddwyr)

Contributors

Unknown:
Gweddi Emyn
Unknown:
Daniel Jones
Unknown:
Gweddi Emyn
Unknown:
Lawlyfr Moliant

Regional Programme Western

About Regional Programme

Regional Programme is a radio channel that started transmitting on the 9th March 1930 and ended on the 9th September 1939. It was replaced by BBC Home Service.

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More