Programme Index

Discover 10,326,957 listings and 247,576 playable programmes from the BBC

Gwyl Genedlaethol y Cymry o Eglwys Gadeiriol St. Paul,
Llundain
(The National Welsh Festival relayed from
St. Paul's Cathedral, London)
Trefn y
Gosber Emyn Gorymdeithiol , Arglwydd, canwn glod i'th enw (Ton, Hyfrydol)
Cyffes Gyffredin Y-
Gollyngdod Gweddi 'r Arglwydd Salm xc
Salm xcvii
Y Llith Gyntaf Magnificat
Yr Ail Lith
Nunc Dimittis
Credo'r
Apostolion Gwersiglau ac Atebion Y Tri Cholect
Unawd gan IDRIS DANIELS (baritone)
Cymru Lan (Vaughan Thomas )
Anthem, Molwch yr Arglwydd (
R. Meyrick Roberts )
Gweddiau Emyn , Braint, braint
Yw cael cymdeithas gyda'r Saint (Ton, Braint)
Pregeth gan y Parch. Brebendari J. R. ROBERTS, Rheithor Llanfihangel
(Trefaldwyn)
Emynau :
0 Fugail Israel, dwg fi 'mlaen (Ton,
Ceridwen)
I Galfaria trof fy wyneb (Ton, Capel y Ddol)
Duw mawr y rhyfeddodau maith
(Tôn, Rhydygroes)
Y Fendith
Amen
Seithblyg Emynau Gwladgarol
Hen Wlad fy Nhadau
Ar D'wysog Gwlad y Bryniau God Save the King
Arweinydd, EMLYN EDWARDS
Organydd, SIDNEY BROWN
(Yr Emynau o'r 'Emyniadur' a 'Hymnau yr Eglwys') ')

Contributors

Unknown:
Gwyl Genedlaethol
Unknown:
Eglwys Gadeiriol St.
Unknown:
Gosber Emyn Gorymdeithiol
Unknown:
Cyffes Gyffredin
Unknown:
Gollyngdod Gweddi
Unknown:
Arglwydd Salm
Unknown:
Apostolion Gwersiglau
Baritone:
Idris Daniels
Unknown:
Vaughan Thomas
Unknown:
R. Meyrick Roberts
Unknown:
Gweddiau Emyn
Unknown:
Seithblyg Emynau Gwladgarol
Unknown:
Hen Wlad
Unknown:
Emlyn Edwards
Unknown:
Sidney Brown

o Westy Mackworth, Abertawe
(The Swansea Cymrodorion Society's Dinner, relayed from the Mackworth Hotel, Swansea)
Araith gan Gadeirydd y Gymdeithas Yr Henadur W. J. DAVIES, Y.H., Maer Abertawe
CEINWEN STEPHEN WILLIAMS (soprano) a MEGAN GLANTAWE (telynores)
Alawon Gwerin:
Y deryn pur (O gentle dove) tradd., trefn. Brinley Richards
Tra bo dau (While two remain) trefn. Megan Glantaw
Anerchiad gan y Gwestai, W. P. Wheldon, LL.B (Ysgrifennydd Adran Gymraeg y Bwrdd Addysg)

Contributors

Unknown:
Westy MacKworth
Unknown:
Maer Abertawe
Soprano:
Ceinwen Stephen Williams
Unknown:
Alawon Gwerin
Unknown:
Brinley Richards
Unknown:
Megan Glantaw
Unknown:
W. P. Wheldon
Unknown:
Ystrifennydd Adran

Regional Programme Western

About Regional Programme

Regional Programme is a radio channel that started transmitting on the 9th March 1930 and ended on the 9th September 1939. It was replaced by BBC Home Service.

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More