Programme Index

Discover 10,325,913 listings and 247,308 playable programmes from the BBC

o'r Tabernacl Addoldy 'r Annibynwyr, Sciwen

Trefn y Gwasanaeth:
Emyn 54, Tyrd, Ysbryd sanctaidd, ledia'r ffordd (Ton, French)
Darllen, loan xx, 1-16
Emyn y Plant, Pwy Sydd ar dy'r Arglwydd (P. Rees)
Annerchiad i'r Plant
Emyn 487, I dawel lwybrau gweddi (Ton, Wilton Square)
Gweddi a Gweddi'r Arglwydd
Anthem, Rhif 32, Gair ein Duw (T. Hopkin Evans)
Pregeth gan Y Parch. Evans Jones (Gweinidog)
Emyn 1003, Mae'r ffrwd a darddodd dan y Groes (Ton, St. Catherine)
Y Fendith
Arweinydd y Gan, Tom Lloyd
Organydd, John Davies
Yr Emynau allan o'r Caniedydd
Cynulleidfaol Newydd
(to 12.15)

Contributors

Unknown:
J. Evans Jones
Unknown:
Tom Lloyd
Organist/Organydd:
John Davies

Regional Programme Western

About Regional Programme

Regional Programme is a radio channel that started transmitting on the 9th March 1930 and ended on the 9th September 1939. It was replaced by BBC Home Service.

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More