Programme Index

Discover 9,878,083 listings and 221,564 playable programmes from the BBC

Regional Variations (7)

SCOTS SONGS FOR ENGLISH SINGERS

Regional Programme Scotland

SCOTS SONGS FOR ENGLISH SINGERS

Regional Programme London

THE BLACK DYKE MILLS BAND

Regional Programme Northern

ALPHA MALE VOICE CHOIR

Regional Programme Northern Ireland

THE BRISTOL CHAMBER TRIO:

Regional Programme Western

SCOTS SONGS FOR ENGLISH SINGERS

Regional Programme Midland

Regional Variations (7)

Regional Programme

Regional Programme Scotland

Regional Programme

Regional Programme Midland

Regional Programme

Regional Programme Northern Ireland

Regional Programme

Regional Programme Northern

FOR THE CHILDREN

Regional Programme London

Regional Programme

Regional Programme Western

Parch. W. D. Davies
Y gyntaf o gyfres fer o sgyrsiau ar
Faes Llafur yr Ysgolion Sul yn ystod y tymor hwn
(The first of a short series of talks on St. Matthew)

Contributors

Unknown:
D. Davies

o Tabor, Eglwys y Methodistiaid
Calfinaidd, Llansamlet)
(A Festival of Song from Tabor
Calvinistic Methodist Church,
Llansamlet)
Emyn 3, Molianned uchelderau'r nef
(Ton, Wiltshire)
Emyn 118, lesu yw'r enw mawr digoll (Ton, Irish)
Emyn 392, 0 tyred f'anwylyd, fy
Arglwydd yn ddyn (Ton, Maldwyn)
Emyn 152, Iesu dyrchafedig (Ton, lesu Dvrchafedig)
Anthem 12, Pan lesmeirio fy nghalon
(Bradbury)
Emyn 197, Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb (Ton, Wyddgrug)
Emyn 65, 0' Uchder heb ei faint
(Ton, Rehoboth)
Emyn 555, Cymer lesu, fi fel 'rydwyf
(Ton, Bryn Calfaria)
Arweinydd, J. B. Jordan
Organydd, Nan Williams

Contributors

Unknown:
J. B. Jordan
Unknown:
Nan Williams

Regional Variations (6)

A RELIGIOUS SERVICE

Regional Programme Western

A RELIGIOUS SERVICE

Regional Programme Midland

A RELIGIOUS SERVICE

Regional Programme London

A RELIGIOUS SERVICE

Regional Programme Scotland

A RELIGIOUS SERVICE

Regional Programme Northern

(Baptist) from Bethel Church, Whitchurch
Organ Voluntary
8.0 Order of Service
Invocation
Hymn, Praise to the Holiest (B.C.H.
67 ; A. and M. 172)
Lesson
Anthem, All ve nations, praise the Lord (B.C.H. 1)
Prayer
The Lord's Prayer
Hvmn, Lord, thy word abideth
(B.C.H. 207 ; A. and M. 243)
Address by the Rev. CEULANYDD E. JONES
Hymn, Crown Him with many crowns (B.C.H. 151 ; A. and M. 304)
Blessing
Organist, E. M. Holland
Conductor, Florence Butler-Owens

Contributors

Unknown:
Rev. Ceulanydd E. Jones
Organist:
E. M. Holland

Regional Variations (7)

Regional Programme

Regional Programme Scotland

Regional Programme

Regional Programme Northern

Regional Programme

Regional Programme Midland

Regional Programme

Regional Programme Northern Ireland

' TO CATCH A THIEF'

Regional Programme London

Regional Programme

Regional Programme Western

Tonight listeners will be taken to Hyde Park to hear the Sunday Community Singing that is a feature of Welsh life in London
(From Hyde Park, London)

Contributors

Unknown:
Hyde Park

Drama-Ramant gan Rhys Davvs
Williams
(' Crug-y-Bar '—A romantic play by Rhys Davys Williams )
Y Cymeriadau :
Dafy' Sion Emwnt
Harri'r Delyn
Nansi Rhydderch
William Williams ,
Pantycelyn Dafydd Jones o
Gaio Ffeirad y
Plwyf William Rhydderch
Robin ynghyd a Dawnswyr, Cantorion, telynwyr a gwyr cerdd, ac amryw o leisiau eraill
Digwydd y ddrama yn ardal Crug-y-Bar, yng ngwlad Myrddyn, tua chanol y ddeunawfed ganrif
Y cyfarwyddo gan Dafydd Gruffydd

Contributors

Unknown:
Rhys Davvs
Play By:
Rhys Davys Williams
Unknown:
Sion Emwnt
Unknown:
Nansi Rhydderch
Unknown:
William Williams
Unknown:
Pantycelyn Dafydd Jones
Unknown:
Gaio Ffeirad
Unknown:
Plwyf William Rhydderch
Unknown:
Dafydd Gruffydd

Regional Programme Wales

About Regional Programme

Regional Programme is a radio channel that started transmitting on the 9th March 1930 and ended on the 9th September 1939. It was replaced by BBC Home Service.

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More