Programme Index

Discover 10,249,320 listings and 228,261 playable programmes from the BBC

(In Welsh)
(National Programme)
Relayed from The Welsh Bethany Calvinistic Methodist Church, Ammanford
(Presbyterian Church of Wales)

Trefn Y Gwasanacth (Order of Service)
Emyn 56, Disgwyliaf o'r Mynyddoedd Draw
Darllen, Hebreaid ii, 1-18
Canu Salm 29. Salmdon Rhif 2
Emyn 563. Arglwydd Aiwain Trwy'r Anialwch
Gweddi
Emyn, Brenin Seion Sy'n Dod Adref (Y Plant) (Ton, Detholiad IV, Tudalen 14)
Emyn 612, Tyred Iesu i'r Anialwch
Pregeth Gan Y Parch W. Nantlais Williams
Emyn 211, Arglwydd Iesu Arwain F'Enaid.
Y Fendith
Yr Emynau Allan O Lyfr Emynau Newydd Y Methodistaid Calfinaidd. A Wesleyaidd

Contributors

Unknown:
Nantlais Williams

National Orchestra of Wales
(Cerddorfa Genedlaethol Cymru)
(Leader, Louis Levitus)
Conducted by Warwick Braithwaite

Part I: Sibelius
The Orchestra
Nocturne, Elegy and Musette (King Christian Suite)
Margaret Wilkinson (Soprano)
Sunrise
But my Bird is long in homing
The Orchestra
Legend, The Swan of Tuonela March, Karelia

Part II: Grieg
The Orchestra
Suite, Peer Gynt, No I
The Orchestra
Poeme Erotique Lyric Suite

Contributors

Musicians:
National Orchestra of Wales
Orchestra leader:
Louis Levitus
Conductor:
Warwick Braithwaite
Soprano:
Margaret Wilkinson

5WA Cardiff

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More