Programme Index

Discover 10,242,331 listings and 242,589 playable programmes from the BBC

In Welsh
Relayed from Eglwys Annibynnol Y Tabernacl, Treforis (Tabernacle, Morriston)
Relayed to Daventry (5XX)
Trefn Y Gwasanaeth
Gweddi
Emyn 573, 'Arglwydd Iesu, arwain f'ennid'
Darllen
Emyn 487, 'I dawel lwybrau gweddi'
Gweddi
Anthem, 'Dyn a aned o wraig' (D.C. Williams)
Emyn, 1089, 'Iesu Dyrchafedig'
Pregeth-Y Parch J. J. Williams
Cyhoeddi a Chasglu
Emyn 1002, 'Bondithia ni, lachawdwr hael'
Y Fendith Apostolaidd
Hwyr-Weddi, 1064, 'Arglwydd, mae yn nosi'
Organydd ac Arweinydd, E. H. Hughson

Contributors

Sermon:
Rev. J. J. Williams
Organist:
E. H. Hughson

5SX Swansea

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More