• Show TV Channels

  Hide TV Channels

  TV
 • Show Radio Channels

  Hide Radio Channels

  Radio
 • Show Years

  Hide Years

  Year
 • Issues

Close group

Close group

Day Navigation

Listings

: GWASANAETH HEDDWCH

Plant Urdd Gobaith Cymru
0 Fethesda, Eglwys y Methodistiaid, Hen Golwyn
(A Peace Service by the Welsh League of Youth, from Bethesda
Methodist Church, Old Colwyn)
Trefn y
Gwasanaeth Emyn 706, Tragwyddol Hollalluog lor (Ton, Richmond)
Salmdon, Yr Arglwydd yw fy Mugail Emyn Plant, Mae Duw'n ein caru
(7. Jones) ,
Cyd-adrodd w Gwynfydau (Matthew v, 3-11)
Emyn 715, 0 Dduw ein Craig a'n Noddfa (Ton, Aurelia)
Gweddi Emyn Plant 530, 0 na bawn yn fwy tebyg (Ton, Eleazar) '
Darllen Neges Heddwch
Anthem Plant, Gogoniant yn y
Goruchaf i Dduw (D. W. Jones )
Anerchiad gan y Parch. D. 0.
TUDWAL DAVIES
Emyn 411, Wele'r dydd yn gwawrio draw (Ton, Innocents)
Y Weddi Apostolaidd
Yr Emynau a'r Tonau (ag eithrio ' Mae Duw'n ein caru') o Lyfr Emynau a Thonau y Methodistiaid
Calfinaidd a Wesleaidd
Arweinydd y Gan, Trefor Davies
Organydd, W. G. Newnes
Dechreuodd Adran yr Urdd yn yr Hen Golwyn yn 1929, ac ymae cangen lewyrchus yno heddiw. Yn 1931 ac yn 1932, perfformiwyd operetta Eddie Parry ' Y Blodyn Glas ' yn llwyddianus iawn. Yn 1934, cynhaliwyd Eisteddfod yr Urdd ym Mae Colwyn, ac yn ystod 1933-4, cipiodd tim beldroed yr Adran Gwpan yr Udd, gan guro Adran Aberdar.

: ' INDIA-DDOE A HEDDIW'

Parch. Lewis Thomas
(A Welsh talk by the Rev. Lewis Thomas — ' India — Yesterday and Today')
Bydd y Cenhadwr hwn yn siarad o brofiad helaeth ar y Maes Cenhadol , yn enwedig fel Prifathro Coleg Diwinyddol Gooty , India

: An Interlude of GRAMOPHONE RECORDS

William Primrose (viola), Sidonie Goossens (harp): Ave Maria (Schubert, arr. Wilhelmj). Londonderry
Air (arr. P. Hughes )

: THE NEWS

including Weather Forecast
About this project

This site contains the BBC listings information which the BBC printed in Radio Times between 1923 and 2009. You can search the site for BBC programmes, people, dates and Radio Times editions.

We hope it helps you find information about that long forgotten BBC programme, research a particular person or browse your own involvement with the BBC.

Through the listings, you will also be able to use the Genome search function to find thousands of radio and TV programmes that are already available to view or listen to on the BBC website.

There are more than 5 million programme listings in Genome. This is a historical record of the planned output and the BBC services of any given time. It should be viewed in this context and with the understanding that it reflects the attitudes and standards of its time - not those of today.

Welcome to BBC Genome

Genome is a digitised version of the Radio Times from 1923 to 2009 and is made available for internal research purposes only. You will need to obtain the relevant third party permissions for any use, including use in programmes, online etc.

This internal version of Genome, which includes all the magazine covers, images and articles as well as the programme listings from the Radio Times, is different to the version of BBC Genome that is available externally/to the public. It is only available inside the BBC network.

Your use of this version of Genome is covered by the BBC Acceptable Use of Information Systems Policy and these terms.

BBC Guidance

This historical record contains material which some might find offensive
Continue Cancel