• Show TV Channels

  Hide TV Channels

  TV
 • Show Radio Channels

  Hide Radio Channels

  Radio
 • Show Years

  Hide Years

  Year
 • Issues

Close group

Close group

Day Navigation

Listings

: Gwasanaeth Cymraeg

O Elim, Eglwys y Methodistiaid,
Porth Dinorwig
(A Religious Service in Welsh, from Elim Methodist Church, Port Dinorwic)
Trefn y Gwasanaeth
Gweddi Fer
Emyn 36, Ein Harglwydd ni clodforweh
(Ton, Hosanna)
Darllen rhan o'r
Ysgrythur Emyn 63, Fy enaid, at dy Dduw (Ton,
Maelor)
Gweddi Emyn 716, Duw a Thad yr holl genhedloedd (Ton, Gnoll Avenue)
Pregeth gan y Parch. J. Gwyn JONES Emyn 612, Tyred, Iesu, i'r anialwch
(Ton, Blaenwern)
Y Fendith Arweinydd y Gan, J. E. Williams
Organydd, E. Chambers Jones
Yr Emynau a'r Tonau o Lyfr Emynau y Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd
Gof o'r enw Ellis Thomas oedd sylfaenydd yr achos Wesleaidd yn y Felinheli, ac yn ei dy ef, Yr Efail , Aber Pwll , y dechreuodd yr achos. Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1833. Y mae'r Elim presennol yn drydydd capel, ac adeiladwyd ef am gost o £1,805 yn 1876, mewn lie mwy cyfleus yng nghanol pentref cynhyddol Porth Dinorwig. Adnewyddwyd ef yn 1900, a chafwyd Organ hardd yn 1908. Bu amryw o ddynion galluog a da yn gwasanaethu'r achos, a deil yr eglwys yn lewyrchus o hyd. Brodor o Ystumtuen, Sir Aberteifi, ydyw'r gweinidog presenno!. Bu am bum mlynedd yn lowr yn y De cyn ymgeisio am y weinidogaeth. Y mae'n wr graddedig o Brifysgol Cymru a Phrifysgol Caergrawnt. Ordeiniwyd ef yn 1932. Y mae'n hoff o lenydda, ac efe sydd eleni yn ysgrifennu ar y Salmau i'r ' Cyfarwyddwr'.

Contributors

Unknown: Porth Dinorwig
Unknown: Ein Harglwydd
Unknown: Ysgrythur Emyn
Unknown: Gweddi Emyn
Unknown: J. Gwyn Jones
Unknown: Fendith Arweinydd
Unknown: J. E. Williams
Unknown: Lyfr Emynau
Unknown: Ellis Thomas
Unknown: Yr Efail
Unknown: Aber Pwll
Unknown: Porth Dinorwig.
Unknown: Brifysgol Cymru

: THE INTERNATIONAL STAFF BAND OF THE SALVATION ARMY

Conductor,
Colonel GEORGE W. FULLER from the Playhouse Theatre, Swindon

Contributors

Conductor: Colonel George W. Fuller

: A RELIGIOUS SERVICE

(Congregational) from Highbury Chapel, Bristol
Organ Voluntary
8.0 Order of Service
Hymn, For the beauty of the earth
(Cong. H. 43, S.P. 494)
Prayer of Invocation
Psalm xlvi (Ccng. H. 812) Lesson, Mark xii, 1-12
The Beatitudes (Cong. H. 785)
Prayer
Hymn, My song is love unknown (Cong.
H. 91, S.P. 127)
Address by the Rev. K. L. PARRY
Hymn, 0 Love of God, how strong and true (Cong. H. 68, S.P. 607)
Blessing
Organist, Ivor Fox

Contributors

Unknown: Rev. K. L. Parry
Organist: Ivor Fox

: THE WEEK'S GOOD CAUSE

An appeal .on behalf of the SOMERSET RURAL COMMUNITY COUNCIL by Major J. A. GARTON
Contributions will be gratefully acknowledged and should be addressed to[address removed]

Contributors

Unknown: Major J. A. Garton
Unknown: Major J. A. Garton

: THE NEWS

including Weather Forecast

: THE BBC WELSH ORCHESTRA

Leader, FRANK THOMAS '
Conductor, IDRIS LEWIS
JOYCE HAYDON-BULL (pianoforte)

Contributors

Leader: Frank Thomas
Conductor: Idris Lewis
Pianoforte: Joyce Haydon-Bull
About this project

This site contains the BBC listings information which the BBC printed in Radio Times between 1923 and 2009. You can search the site for BBC programmes, people, dates and Radio Times editions.

We hope it helps you find information about that long forgotten BBC programme, research a particular person or browse your own involvement with the BBC.

Through the listings, you will also be able to use the Genome search function to find thousands of radio and TV programmes that are already available to view or listen to on the BBC website.

There are more than 5 million programme listings in Genome. This is a historical record of the planned output and the BBC services of any given time. It should be viewed in this context and with the understanding that it reflects the attitudes and standards of its time - not those of today.

Welcome to BBC Genome

Genome is a digitised version of the Radio Times from 1923 to 2009 and is made available for internal research purposes only. You will need to obtain the relevant third party permissions for any use, including use in programmes, online etc.

This internal version of Genome, which includes all the magazine covers, images and articles as well as the programme listings from the Radio Times, is different to the version of BBC Genome that is available externally/to the public. It is only available inside the BBC network.

Your use of this version of Genome is covered by the BBC Acceptable Use of Information Systems Policy and these terms.

BBC Guidance

This historical record contains material which some might find offensive
Continue Cancel