• Show TV Channels

  Hide TV Channels

  TV
 • Show Radio Channels

  Hide Radio Channels

  Radio
 • Show Years

  Hide Years

  Year
 • Issues

Close group

Close group

Day Navigation

Listings

: ' THE CHRISTIAN CHURCH TODAY'

(' Eglwys Crist Heddiw ')
Maurice Charles

Contributors

Unknown: Maurice Charles

: GWASANAETH 0 FAWL

o Gorffwysfa, Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Sciwen
(A Singing Festival from Gorffwysfa Welsh Presbyterian Church, Skewen)
Emyn, Clodforaf enw Brenin nef
(Llyfr Emynau'r Enwad 17 ; Ton, Dyfrdwy)
Emyn, Clywch lefervdd gras a chariad
(193 ; Ton, Llwvnbedw)
Emyn, Ti fu gvnt yn gwella'r cleifion (747 ; Ton, Goppa)
Salmdon, Trugareddau yr Arglwydd
(13) (Goss)
Emvn, Daeth ffrydiau melys iawn
(293 ; Ton, Builth)
Emyn, Adenydd colomen pe cawn
(389 ; Ton', Glanrhondda)
Emvn, Helaetha derfynau dv deyrnas
(427 ; Ton, Aberciydach)
Emyn, Cod fy meddwl uwch gofidiau
(622 ; Ton, Dusseldorf)
Emyn, Arglwydd lesu, arwain fenaid
(211 ; Ton", Aberporth)
Organydd, Kennethina Evans
Arweinydd y Gan, Harry Davies

Contributors

Unknown: Kennethina Evans
Unknown: Harry Davies

: HUNANGOFIANT CRWYDRYN

Darllenir darnau eraill gan Stephen J. Williams (Further Selections from the Autobiography of a Tramp)

Contributors

Unknown: Stephen J. Williams

: THE BBC WELSH ORCHESTRA

(Cerddorfa Gymreig y BBC)
Leader, Frank Thomas
Conducted by Mansel Thomas

Contributors

Leader: Frank Thomas
Conducted By: Mansel Thomas

: The Fortnight's Films

('Ffilmiau'r Pythefnos')
F. Buckley Hargreaves
(Regional)

Contributors

Unknown: F. Buckley Hargreaves

: ERNESCO QUINTET

(Pum Offeryn Ernesco)

: SPELLING BEE

(Cystadleuaeth Sillafu )

Contributors

Unknown: Cystadleuaeth Sillafu

: GWASANAETH CREFYDDOL

o'r Tabernacl, Eglwys yr Annibynwyr, Y Barri
(A service in Welsh from Tabernacle
Congregational Church, Barry)
Organ
8.0 Trefn y Gwasanaelh
Intrada Emyn , Trugarog wyt, 0 Arglwydd
Dduw (Llyfr Emynau'r Enwad 225 ; Ton, Carey)
Cyd-ddarllen, Salm lxv
Emyn, Cyd-ddiolchwn oll i'r Arglwydd (328 ; Ton, Westminster Abbey)
Gweddi a Gweddi'r
Arglwydd Emvn , Arnom gweina, Ddwyfol Un
(809 ; Ton, Rhoslan)
Pregeth gan y Parch. W. E. JONES
Emyn, Pob peth, ymhell ac agos
(1056 ; Ton, Cynhaeaf)
Y Fendith
Organydd, D. J. Thomas

Contributors

Unknown: Intrada Emyn
Unknown: Arglwydd Emvn
Unknown: W. E. Jones
Unknown: D. J. Thomas

: THE WEEK'S GOOD CAUSE

(Achos Da'r Wythnos)
An appeal on behalf of THE JOHN DAVIES MEMORIAL FUND by Sir PERCY WATKINS
Contributions will be gratefully acknowledged, and should he addressed to [address removed].

Contributors

Unknown: John Davies
Unknown: Sir Percy Watkins
Unknown: L. S. Thomas

: THE NEWS

including Weather Forecast
(Y Newyddion)

: ORCHESTRAL CONCERT

(Cyngerdd Cerddorfa)
About this project

This site contains the BBC listings information which the BBC printed in Radio Times between 1923 and 2009. You can search the site for BBC programmes, people, dates and Radio Times editions.

We hope it helps you find information about that long forgotten BBC programme, research a particular person or browse your own involvement with the BBC.

Through the listings, you will also be able to use the Genome search function to find thousands of radio and TV programmes that are already available to view or listen to on the BBC website.

There are more than 5 million programme listings in Genome. This is a historical record of the planned output and the BBC services of any given time. It should be viewed in this context and with the understanding that it reflects the attitudes and standards of its time - not those of today.

To read scans of the Radio Times magazines from the 1920s, 30s, 40s and 50s, you can navigate by issue.

Welcome to BBC Genome

Genome is a digitised version of the Radio Times from 1923 to 2009 and is made available for internal research purposes only. You will need to obtain the relevant third party permissions for any use, including use in programmes, online etc.

This internal version of Genome, which includes all the magazine covers, images and articles as well as the programme listings from the Radio Times, is different to the version of BBC Genome that is available externally/to the public. It is only available inside the BBC network.

Your use of this version of Genome is covered by the BBC Acceptable Use of Information Systems Policy and these terms.

BBC Guidance

This historical record contains material which some might find offensive
Continue Cancel