• Show TV Channels

  Hide TV Channels

  TV
 • Show Radio Channels

  Hide Radio Channels

  Radio
 • Show Years

  Hide Years

  Year
 • Issues

Close group

Close group

Day Navigation

Listings

: GWASANAETH CREFYDDOL

(A Religious Service in Welsh) o'r Tabemacl, Eglwys Bresbyteraidd
Cymru, Aberystwyth
Organ
Trefn y Gwasanaeth
Intrada 1
Emyn 291, O! dewch i'r dyfroedd
(Ton, Dyfroedd Siloah)
Darllen rhan o'r Ysgrythur
Salm-D6n 42, Cysurwch, cysurwch fy mhobl (Esai. xl)
Gweddi Cyd-ganu Gweddi 'r
Arglwydd Emyn 591, O! am nerth i dreulio
'nyddiau (Ton, Eifionydd)
Pregeth gan y Parch. Bnfathro H.
HARRIS HUGHES
Gweddi Emyn 725, Arglwydd net a daear, gariad hollalluog (Ton, Pontmorlais) Y
Fendith Organydd a Chorfeistr,
T. Llewellyn Jenkins
Yr Emynau a'r Tonau o
Lyfr Emynau 'r Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd

Contributors

Unknown: Eglwys Bresbyteraidd
Unknown: Gweddi Cyd-Ganu Gweddi
Unknown: Arglwydd Emyn
Unknown: Gweddi Emyn
Unknown: Fendith Organydd
Unknown: T. Llewellyn Jenkins
Unknown: Yr Emynau
Unknown: Lyfr Emynau

: THE MELINGRIFFITH BAND

Conductor, T. J. Powell
David Lloyd (tenor)

Contributors

Conductor: T. J. Powell
Tenor: David Lloyd

: DATGANIAD

William Edwards (penillion)
Telynores Maldwyn (telyn)
(A Penillion and Harp Recital)

Contributors

Unknown: William Edwards
Unknown: Telynores Maldwyn

: 'CYFLE CRISTIONOGAETH HEDDIW '

' Y Rhagolygon '
Parch. Glyn Davies Jones
Yr olaf o dair sgwrs ar bynciau crefyddol ein dydd
(A talk in Welsh)

Contributors

Unknown: Glyn Davies Jones

: GWASANAETH O FAWL

(A Festival of Song) o'r Tabemacl, Eglwys Bresbyteraidd
Cymru, Aberystwyth
Te Deum (7. T. Rees in D)
Emvn 73, Enaid gwan, paham yr o'fni ? (Ton, Thanet)
Anthem 3, Eiddot Ti, 0 Arglwydd
(7. Kent)
Emyn 368, Gras, Gras yn genllif
(Ton, William)
Emyn 234, 'D oes eisiau'n bod (Ton,
Coburg)
Anthem 6, Duw sydd berffaith ei ffordd (Wilfred Jones )
Emyn 695, Dduw mawr, pa beth a welaf draw ? (Ton, Dies Irae)
Emyn 516, Myfi'r pechadur penna
(Ton, Harlech)
Arweinydd, T. Llewellyn Jenkins
Organydd, Elsie Evans
Yr Emynau a'r Tonau o
Lyfr Emynau 'r Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd

Contributors

Unknown: Eglwys Bresbyteraidd
Unknown: T. Rees
Unknown: Wilfred Jones
Unknown: T. Llewellyn Jenkins
Unknown: Elsie Evans
Unknown: Yr Emynau
Unknown: Lyfr Emynau

: THE BBC WELSH ORCHESTRA

Leader, Frank Thomas
Conductor, Idris Lewis

Contributors

Leader: Frank Thomas
Conductor: Idris Lewis

: GWASANAETH CREFYDDOL

(A Religious Service in Welsh) o Eglwys Dewi Sant , Caerdydd
8.0 Trefn y Gwasanaeth
Emyn 533, 0 Fugail Israel, dwg fi
'mlaen (Ton, Ceridwen)
Gweddi'r Arglwydd a'r Gwersiglau Salm xxiii
Llith, Epistol lago iv, 10 i'r diwedd Nunc Dimittis, Credo,
Gweddiau Emyn 552, 0 lesu mawr rho'th anian bur (Ton, Lief)
Pregeth gan y Parch. R. M. RosSER Emyn 604, Fy Nuw, fy addfwyn lesu (Ton, Penlan)
Y Fendith
Organydd, Glyn Jones
Yr Emynau a'r Tonau allan o Emyniadur yr Eglwys yng Nghymru

Contributors

Unknown: Eglwys Dewi Sant
Unknown: Gweddiau Emyn
Unknown: R. M. Rosser
Unknown: Glyn Jones
Unknown: Yr Emynau

: THE NEWS

including Weather Forecast
About this project

This site contains the BBC listings information which the BBC printed in Radio Times between 1923 and 2009. You can search the site for BBC programmes, people, dates and Radio Times editions.

We hope it helps you find information about that long forgotten BBC programme, research a particular person or browse your own involvement with the BBC.

Through the listings, you will also be able to use the Genome search function to find thousands of radio and TV programmes that are already available to view or listen to on the BBC website.

There are more than 5 million programme listings in Genome. This is a historical record of the planned output and the BBC services of any given time. It should be viewed in this context and with the understanding that it reflects the attitudes and standards of its time - not those of today.

Welcome to BBC Genome

Genome is a digitised version of the Radio Times from 1923 to 2009 and is made available for internal research purposes only. You will need to obtain the relevant third party permissions for any use, including use in programmes, online etc.

This internal version of Genome, which includes all the magazine covers, images and articles as well as the programme listings from the Radio Times, is different to the version of BBC Genome that is available externally/to the public. It is only available inside the BBC network.

Your use of this version of Genome is covered by the BBC Acceptable Use of Information Systems Policy and these terms.

BBC Guidance

This historical record contains material which some might find offensive
Continue Cancel