/ 72
GenomeBETA
Tho Rev. DONALD FRASER
18:00, 7 November 1926
Issue 162, Southern
7 November 1926 - 13 November 1926