/ 72
GenomeBETA
EGWYL GYMRAEG
19:00, 25 November 1930
Issue 373, Southern
23 November 1930 - 29 November 1930