/ 40
GenomeBETA
Beachdan a' chroiteir air an Fheill Rioghail GhĂ idhealach bho Eoghan MacLeod.
18:45, 1 August 1949
Issue 1346, Television
31 July 1949 - 6 August 1949