Programme Index

Discover 10,008,132 listings and 227,929 playable programmes from the BBC

Aileag

Seachdain Saidheans Bhreatainn

Duration: 57 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Tha Krisell anns a' chathair an t-seachdain seo.

Thug Seachdain Saidheans Bhreatainn oirnn deuchainn spòrsail fheuchainn le botal diet coke agus siùcairean.

Mìneachadh air an tinneas coronabhìoras, ainmean gealaichean slàn agus na bha sgoilearan Lacasdail ris airson Sport Relief.

Òrain bho leithid McFly, Little Mix, Rachel Stevens is eile a bha nan òrain singilte airson Sport Relief thairis nam bliadhnaichean. bbc.co.uk/aileag Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More