Programme Index

Discover 10,100,220 listings and 230,241 playable programmes from the BBC

Belladrum

2017 Highlights

Episode 7: Twin Atlantic

Duration: 31 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Blas de cuid de na còmhlain a bha cluichd aig Fèis Bhelladruim, 2017. Anns a' phrògram-sa, chìthear Twin Atlantic, còmhlan 'alt rock' Albannach à Glaschu a bha nam prìomh chòmhlan air Àrd-làir Hothouse air oidhche Haoine den fhèis air oighreachd àlainn Bhelladruim, faisg air a' Mhanachainn. Tha ceangal làidir aig Twin Atlantic agus Belladrum agus 'se seo an còigeamh triop aca a' cluich aig an fhèis. Tha Fèis a' Chridhe Tartan Bhelladruim air a bhith ruith o dhà mhìle 'sa ceithir nuair a bha an ceòl a' dol dìreach airson aon là.

A-nis, tha an fhèis a ruith fad trì làithean agus abair rionnagan ciùil a bhitheas i tarraing! Anns na bliadhnaichean o chionn ghoirid, bidh faisg air seachd mile deug neach a' tadhail oirre, ach ged a tha an fhèis a' fàs nas motha cha mhòr gach bliadhna, tha an luchd-amharc an còmhnaidh càirdeil agus beòthail.

Highlights from the 2017 Belladrum Tartan Heart music festival.

Tonight's featured act is Glasgow alternative rockers Twin Atlantic. The four-strong Scottish line-up is fronted by singer-songwriter Sam McTrusty along with Barry McKenna on lead guitar, Ross McNae on bass and Craig Kneale on drums and on the Friday night they were the headline act on the Hothouse Stage at Belladrum. This makes it their fifth appearance at the festival and the crowds in the tent gave them a them a warm welcome back.

Belladrum Tartan Heart Festival has been running since 2004 when it was a one-day event. The popular event now runs across three days and boasts an annual stellar line-up. Year on year the festival grows and attracts crowds of nearly 17,000 punters to the event whilst maintaining its reputation as a vibrant and family friendly festival in the heart of the Highlands. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More