Programme Index

Discover 10,100,220 listings and 230,626 playable programmes from the BBC

Dhan Uisge

Series 1

Loch Loyne

Duration: 6 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 months

Streath ùr a' leantail Chaluim MhicIlleathain a' snàmh ann an uisgeachan reòite ann an àrainneachd iomallach. Fior thoil le Calum àitichean ùra a lorg airson snàmh agus san t-sreath seo, seallaidh e dhuinn feadhainn dheth na h-àiteachan 's fheàrr leis - àitichean nach eil air an sanasachd agus a dh'fheumas oidhirp air leth an ruighinn. Mar a chanas e fhèin, "'S toigh leam a bhith snàmh a-muigh nam aonar, gun duine beò ri fhaicinn". San t-sreath seo, tha Calum air deich àiteachan a thaghadh air feadh Alba far am bith e a' snamh saor, nam measg Abhainn Duchairiadh, Eileanan Loch Ma-Ruibh, Loch Coir' Uisge, Eilean Èisdeal agus Sanna, Àird nam Murchan. Cuideachd, chur e dùbhlan roimhe fhèin, snàmh sa chaolas eadar eilean Shaoil gu Luing. Chionns gu bheil an caolas cho cumhang, tha sruth-mara annabarach fhèin làidir ann an Caolas a' Chuain, le coltas fiadhaich, goileach air. Ach, cha do chur sin riamh stad air Calum!

Series following Calum Maclean as he shares his passion for swimming in remote lochs and rivers. There is nothing that Calum loves better than finding far-flung locations for outdoor swimming, and in this ten-part series, he reveals some of his favourite places throughout Scotland. His chosen settings are ones not often trumpeted and some that can only be accessed after strenuous endeavours. As he states himself, 'I love to swim outdoors alone with no living person to be seen'.

The ten locations featured include River Douchary, Loch Maree Islands, Loch Coruisk, Easdale Island and Sanna, Ardnamurchan. Calum also takes up a challenge to swim through punishing currents over to the island of Luing. As we visit all of these amazing spots, we learn more about wild swimming and its current popularity, and why Calum goes to such lengths for that perfect swim!

In Gaelic with English subtitles. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More