Programme Index

Discover 10,333,101 listings and 247,345 playable programmes from the BBC

Bannan

Series 1

Episode 3

Duration: 35 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 23 days

Le Alasdair air ais sa bhaile mhòr, tha còmhradh le Màrtainn a' toirt adhbhar iomagain do Mhàiri agus 's fheudar dhi tilleadh ann I fhèin gus an fhìrinn a shiubhal: tha na tha i faighinn a-mach thar smuain dhi. Air ais air an eilean, tha coigreach a' nochdadh: tè bhragail, bhreagha a tha buailteach an ceòl a chuir air feadh na fìdhle - gu h-àraidh le Donneil. Tha Fionnlagh ann an èiginn 's e feuchainn ri obair fhaighinn aig an Urras, fhad 's a tha Donna ga milleadh fhèin aig taigh-òsta spaideil.

With Alasdair back in the city, a chat with Màrtainn leaves Màiri suspicious, and she's forced to go and find out what's going on - but she could never have imagined the truth she discovers.

Back on the island, a stranger arrives - brazen and beautiful and bound to set the cat amongst the pigeons, especially with Donneil.

A desperate Finlay blackmails Donneil for a job, while Donna splashes the cash at a boutique hotel. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More