Programme Index

Discover 10,325,417 listings and 247,291 playable programmes from the BBC

Fuine

Series 2

Episode 11: Cooking for the Weekends

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Màiri NicRisnidh air chuairt eile tron Ghàidhealtachd is nan Eilean a' coinneachadh ri sàr-chòcairean a sheallas dhi am biadh is fheàrr leothasan a dhèanamh.

Anns a' phrògram seo tha Màiri eadar Ìle agus Leòdhas, a' faighinn comhairle mu dhinneirean airson na deireadh sheachdaine. Tha deagh mholaidhean aig na còcairean: eadar rolaichean le càise is hama a Parma, math le fìon oidhche Shatharna, gu cearc air a ròstadh le fineal agus uinnean dearg.

Aig an deireadh sheachdain tha e tlachdmhor barrachd ùine a chosg sa chidsin a' deasachadh rudaigin ùr: tha Màiri a' faighinn blasad de phàidh àlainn le ruadh-bharr agus cais'-uachdrach, geur is milis còmhla; bì i fhèin a' dèanamh pàidh èisg airson oidhche Shatharna.

Chan eil math dì-chuimhneachadh beagan fuine a bhi deiseil eagal's gun tadhal daoine a-staigh - agus tha ceàrnagan liomaine, le deagh chòmhdach shiùcrach, math fhèin le cupa tì.

Mairi MacRitchie is in the Highlands and islands meeting some of the country's finest cooks and bakers, who share with her their favourite and most treasured recipes.

In this programme, Mairi is in Islay, Benbecula, Barra and Lewis gathering tasty recipes for the weekends, when you want something a little special. Her cooks are on hand with suggestions that will make any tummy rumble, from parma ham and parmesan rolls to accompany a Saturday night glass of wine, to a twist on Sunday afternoon's roast chicken using fennel and red onion.

With a little more spare time you can produce some delicious results. Mairi is treated to a rhubarb and cream cheese pie, tart rhubarb with sweet pastry, and she makes her own creamy fish pie - ideal for Saturday night.

It's always nice to have some baking ready for any visitors, and a zesty lemon square is the perfect accompaniment to a cup of tea. Show less

Contributors

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More